Rezana drvena građa

O drvenim kućama

Pilanska proizvodnja primarna je procesna industrija. Tehnološke zakonitosti pilanske proizvodnje izravno utječu na kvalitetu konačnog proizvoda.

Mi u German Solaru poštujemo stručnost i znanje tehnologije obrade drva. S poštovanjem prema prirodi i tehnologijom koju upotrebljavamo maksimalno iskorištavamo resurse. Naše poslovanje čini cjelinu u obradi drva, od trupca, kvalitativne i kvantitativne pilanske proizvodnje uz vlastitu proizvodnju. Kontrolom kvalitete i njegom proizvoda postižemo konkurentnu tržišnu poziciju, neprestano ulažući u tehnološka rješenja.

Proizvodimo:
Konstruktivne drvene grede
Daske , fosne , letve za krovišta
štafle , brodski pod , oblice
Hoblanu drvenu građu

Jelova i smrekova drvena štafla

Jelova i smrekova drvene grede

Jelova i smrekova drvene hoblane grede

Jelova i smrekova daska

Jelova i smrekova drvena letva za krovišta

Jelova i smrekova drvena fosna

Brodski pod smrekovina A/B klasa